.

بدينوسيله به اطلاع می رساند؛ مجمع عمومی عادی فوق العاده

.

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند در

نشست مشترک رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران

جلسه شورای مرکزی گروه مهندسین تفکر در فضایی صمیمی و  با همدلی کامل اعضاء برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه شماره ( ۴ ) هیأت اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

اطلاعیه شماره ( ۳ ) هیأت اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

کاراکتر رسانه ای آقای ضمانت حلقه ارتباطی جامعه مهندسی و شهروندان در راستای ترویج مقررات ملی ساختمان و اشاعه فرهنگ ساخت و ساز ایمن و استاندارد همراه آقای ضمانت باشید.

اطلاعات تماس

غرب به شرق بزرگراه رسالت - بعد از چهارراه سرسبز - بین مهر و مدائن - روبروی داروخانه شبانه روزی سرسبز - پلاک ۵۲۰ - طبقه بالای درمانگاه

تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۳۴۵۴۸۰

پست الکترونیکی: info@tafakkorgroup.ir